پوتین: نیروهای اوکراینی در هیچ جبهه‌ای به اهداف خود دست پیدا نکردند


تهران- ایرنا- ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه هنوز معلوم نیست ضد حمله اوکراین با شکست قطعی مواجه شده است یا خیر، گفت: اما می‌توان گفت که تمام تلاش‌هایی که تاکنون در ارتباط با این ضد حمله انجام شده، شکست خورده و نیروهای اوکراینی در هیچ جبهه‌ای به اهداف خود دست پیدا نکردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136404/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7