پورتو قهرمان جام‌حذفی پرتغال شد/ پایان فصلی درخشان برای طارمی


تهران- ایرنا- تیم فوتبال پورتو در حضور مهدی طارمی با پیروزی برابر براگا قهرمان جام حذفی پرتغال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131235/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C