پولادگر: ترک مجمع انتخاباتی اسکواش اخلاقی نبود/ صنعت فوتبال قابل قیاس با سایر رشته‌ها نیست


تهران- ایرنا- معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در واکنش به رد صلاحیت یک کاندیدا در جریان مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکواش گفت: نهادهای مربوطه باید در این خصوص پاسخ‌گو باشند. وی همچنین فوتبال را صنعتی خواند که قابل قیاس با سایر رشته‌های ورزشی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961777/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84