پولیانسکی: اقدامات آمریکا می تواند منجر به رویارویی مستقیم بین ناتو و روسیه شود


تهران – ایرنا- دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل گفت: اقدامات تهاجمی ایالات متحده در نهایت ممکن است به رویارویی مستقیم بین روسیه و ناتو منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217581/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86