پویش "مداد رنگی" به کمک تحصیل دانش‌آموزان محروم مشهدی آمد


مشهد- ایرنا- طرح پویش “مداد رنگی” که با کمک خیران مشهدی راه اندازی شده، به کمک تحصیل دانش‌آموزان نیازمند ساکن در حاشیه این کلانشهر آمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85256657/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF