پیام‌های تبریک مسئولان به‌مناسبت موفقیت ناوگروه ۸۶ ارتش


تهران- ایرنا- جمعی از مقامات لشکری و شخصیت‌های سیاسی کشور در پیام‌های تبریک جداگانه‌ای بازگشت ناوگروه نیروی دریایی ارتش از دریانوردی دور دنیا را تبریک گفتند و آن را نمادی از توان دفاعی کشورمان دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117634/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4