پیام تبریک امیرعبداللهیان به وزیر خارجه جدید ترکیه


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در پیامی انتخاب همتای ترکیه‌ای خود در آغاز دور جدید ریاست جمهوری اردوغان را تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130947/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87