پیش‌بینی پایان جنگ با اوکراین از نگاه مدودف؛ یا ما باقی خواهیم ماند یا آنها


تهران- ایرنا- دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه اگر جنگ با اوکراین سال‌ها یا حتی دهه‌ها طول بکشد مسکو چاره دیگری جز ادامه به آن ندارد، گفت: ما در این راه تنها با یک انتخاب روبرو هستیم و آن اینکه در پایان یا ما باقی خواهیم ماند یا آنها.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204029/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%81-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85