پیشواز دربی با مراغه‌چیان و انتظاری/ مهیا شدن شرایط حضور بانوان در ورزشگاه آزادی


تهران- ایرنا- بسته خبری ورزشی ایرنا در اول اردیبهشت به مهیا شدن شرایط حضور بانوان در ورزشگاه آزادی، بی‌اعتنایی باشگاه النصر به حرکت غیراخلاقی رونالدو، اعطای کمربند قهرمانی MMA به مسی و نظرات پیشکسوتان در خصوص دربی اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089481/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86