چالش های کتاب در هیاهوی سرگرمی های مدرن


بروجرد – ایرنا – در عصر مجازی و گذران شبکه های اجتماعی معمولا این تقابل مشهود به نظر می رسد که با وجود این حجم از اطلاعات و داده ای که روزانه با آن مواجه هستیم  مطالعه در چه جایگاهی قرار دارد و آیا در جامعه‌ای که مخاطب روزانه در معرض ده‌ها گیگ اطلاعات از نوع متن، تصویر، فیلم و محتواهای دیگر قرار می‌گیرد، هنوز کتاب جذابیتی دارد؟!


منبع: https://www.irna.ir/news/85222242/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86