چند قدم تا پایان تکمیل مرکز درمان نازایی در مازندران


ساری- ایرنا- با تزریق اعتبار در دولت سیزدهم عملیات ساخت مرکز درمان ناباروری به عنوان تنها مرکز درمان تخصصی این حوزه در مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل که سالها متوقف بود از سرگرفته شد و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسید و اکنون با وعده اختصاص اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی این طرح به تکمیل نزدیک می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095942/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86