چهارهزار هکتار از اراضی لرستان به سیستم آبیاری نوین تجهیز می شود

به گزارش ایرنا سیدعماد شاهرخی روز چهارشنبه در جلسه جمع بندی پروژه های بهره برداری شده بخش کشاورزی در هفته دولت افزود: تلاش بر این است سطح اراضی آبی با اجرای سیستم آبیاری نوین توسعه یابد دولت نیز حمایت های حداکثری را نسبت به بهره برداران ین حوزه خواهد داشت.

وی همچنین به طرح جهش تولید در دیمزارها اشاره کرد وگفت: این مهم یک طرح استراتژی واز توصیه های مهم مقام معظم رهبری و با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان در حال اجرا است که سال اول آن انجام شده و در هر هکتار از مزرعه حدود ۲۰۰ کیلوگرم افزایش برداشت داشته است.

شاهرخی افزود: در دولت سیزدهم ۲ کار و بسیار مهم و موثر صورت گرفته است اول اینکه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از پنج هزار و ۵۰۰ به ۱۱ هزار و ۵٠٠تومان افزایش یافت که باعث شده کشاورزان از اقتصاد معیشتی به اقتصاد نسبتا پایدار حرکت کنند.

شاهرخی همچنین تصریح کرد: درحوزه دام و طیور اقدامات مهمی صورت گرفته و رویکرد مقامات استانی به ویژه شخص استاندار درحوزه کشاورزی حمایتی است.

وی ادامه داد: جوجه ریزی در ماه قبل ۲میلیون و۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی  در استان انجام شد که اکنون به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه رسیده است و علاوه بر نیازاستان،  ۲۰ هزار و ۱۰۰ تن به استان‌های همجوار صادر می‌کنیم.

حدود ۶۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به سامانه آبیاری نوین مجهز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873481/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بعد از فصل کاشت، قیمت کود ارزان شد تصریح کرد: دومین اتفاق خوبی که صورت خواهد گرفت به این معنا که ۴۵ درصد قیمت کود ها در شرایط فعلی و قبل از فصل کشت  ارزان شده است که باعث افزایش توان خرید و افزایش تولید و درآمد کشاورزان می شود.

وی اظهار داشت: توفیقات خوبی در دولت سیزدهم برای کشاورزی لرستان حاصل شده به نحوی که سال گذشته برداشت گندم و تحویل آن به سیلوها ۱۲۳ هزار تن آبی و دیم بوده اما امسال به ۲۷٠هزارتن افزایش یافته است که معادل۱۲۰درصد افزایش داشت.