چهره ماندگار صنعت چاپ درگذشت


تهران- ایرنا- محمد شریف‌زاده مدیر نشر فرجام از ناشران قدیمی و پیشکسوت کشور با بیش از هفت دهه فعالیت فرهنگی دار فانی را وداع گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084290/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA