چه سدهایی نسبت به پارسال کاهش موجودی آب دارند؟

سد دوستی خراسان رضوی هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۲۱۵ میلیون مترمکعب آب دارد و درصد پرشدگی آن ۱۸ درصد است. سد کرخه خوزستان از وضعیت خوبی برخودار نیست به گونه‌ای که با کاهش موجودی آب به میزان ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده است. موجودی فعلی این سد ۶۹۱ میلیون متر مکعب با ۱۳ درصد پرشدگی است.

وضعیت اسفناک‌تر تعدادی از سدها

سد شهربیجار گیلان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۴۲ میلیون مترمکعب آب با ۴۰ درصد پرشدگی دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۳ درصدی یافته است.

برخی سدهای مهم شرب و کشاورزی از وضعیت بغرنج تری برخوردارند. سد اکباتان در همدان از همه وضعیت بدتری دارد به طوری که موجودی فعلی آب آن یک میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۸۷ درصدی را نشان می دهد. پس از آن سد تهم در زنجان نیز با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند.

چاه نیمه های سیستان و بلوچستان هم وضعیت خوبی ندارند. این چاه نیمه ها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۱۵۱ میلیون مترمکعب آب با ۱۰ درصد پرشدگی دارند که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد. سد ایلام هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۱۹ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۰ درصدی یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945865/%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AFبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امسال سومین پاییز پیاپی خشکسالی را سپری می‌کنیم و بارش ها با کاهش شدید همراه بوده و به دنبال آن وضعیت بسیاری از سدهای کشور متاثر از کاهش بارش شده است.

تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد که تعداد زیادی از سدهای مهم شرب و کشاورزی با کاهش آبی مواجه هستند.

بر اساس این گزارش سد زاینده رود اصفهان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد کاهش دارد. وضعیت سدهای پنجگانه تهران هم متاثر از کم بارشی ها ۳۲۱ میلیون مترمکعب آب دارند که نشان از کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال آبی پارسال است.

موجودی آب فعلی سد تهم ۱۵ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد کاهش دارد. سد شهید رجایی مازندران هم وضعیت مشابهی دارد و در حالی که موجودی فعلی آب آن ۲۷ میلیون مترمکعب است، کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.