چین تایپه هم با برد عراق راهی یک چهارم نهایی والیبال آسیا شد


ارومیه – ایرنا – چین تایپه با پیروزی مقابل عراق در آخرین بازی مرحله پلی آف مسابقات قهرمانی والیبال آسیا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و حریف قطر در این مرحله شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208537/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF