ژنرال صهیونیستی: در شرایط کنونی امکان جنگ با حزب الله را نداریم


تهران- ایرنا- رئیس پیشین ستاد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی شنبه شب در واکنش به سرپیچی صدها نظامی از انجام خدمت در اعتراض به تغییرات قضایی، گفت: در شرایط کنونی امکان جنگ با حزب الله را نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177818/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85