کاخ سفید: تمرکز ما بر پیوستن سوئد به ناتو است/ از ترکیه حمایت می‌کنیم  


نیویورک – ایرنا- هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه واشنگتن از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می کند، تاکید کرد که تمرکز واشنگتن اکنون بر پیوستن سوئد به ناتو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166012/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA