کاخ سفید: حملات روسیه بر تداوم حمایت از اوکراین تاکید دارد


نیویورک- ایرنا- سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: حملات “بی رحمانه روسیه” به کوستیانتینیوکا اوکراین را محکوم می‌کنیم و این حملات بر تداوم حمایت از مردم این کشور تاکید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222082/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF