کاخ سفید: فرمانده واگنر بر اثر سقوط جت شخصی جان باخت


نیویورک – ایرنا- سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن “به طور فزاینده ای اطمینان دارد ” که پریگوژین  در سانحه هوایی بر اثر سقوط جت شخصی جان باخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213888/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA