کارگری: پاداش‌های تیمی با انفرادی یکسان خواهد بود/ همه موظفند آرامش کاروان را حفظ کنند


تهران- ایرنا- رییس کمیته ملی پارالمپیک گفت: پاداش مدال‌های تیمی در بازی های هانگژو با پاداش مدال‌های انفرادی یکسان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85256692/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%86%D8%AF