کامیون حامل مرغ قاچاق در بیرجند به مقصد نرسید


بیرجند – ایرنا – جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه کامیون باری ۲ هزار قطعه مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی را کشف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094454/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF