کانادا تحریم‌ها علیه خط لوله نورد استریم یک را دوباره به اجرا گذاشت


تهران- ایرنا- دولت کانادا اعلام کرد از این پس، تعمیرات توربین‌های خط لوله نورد استریم یک از تحریم‌های روسیه مستثنی نخواهند بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970756/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7