کاهش برداشت ترکمنستان‌ از آب سد دوستی پیگیری می‌شود


مشهد- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به کاهش شدید ذخایر سد دوستی، مقرر است وزارت امور خارجه رایزنی‌هایی با طرف ترکمنستانی انجام دهد تا طرف مقابل برداشت آب را به کمترین میزان ممکن برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095517/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF