کاهش قیمت عجیب طارمی پس از درخشش در تورنمت کافا + عکس


تهران- ایرنا- مهدی طارمی علارقم درخشش در ترکیب تیم ملی در تورنمت کافا با کاهش قیمت در سایت ترانسفر مارکت روبرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145462/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3