کدام کشورهای عربی بیشترین واردات سلاح را داشتند؟


تهران – ایرنا- براساس جدیدترین گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم ۹ کشور عربی در فهرست ۴۰ وارد کننده بزرگ سلاح در جهان قرار گرفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073479/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF