کذب گویی اینبار درباره یک زندانی بلوچ/ شعیب میربلوچزهی در سلامت کامل است


زاهدان- ایرنا- دادستان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: شعیب میربلوچزهی اواخر هفته گذشته با خانواده خود ملاقات داشته و ادعاها در مورد وضعیت جسمی این فرد صحت ندارد و هیچ بیماری ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131641/%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B2%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA