کردستان از لحاظ وقوع سرقت در جایگاه ۲۸ کشور است


سنندج- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: کردستان از لحاظ وقوع سرقت در جایگاه ۲۸ کشور قرار دارد که نشان از امنیت اجتماعی بالای استان دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137603/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA