کرملین: انرژی روسیه به کشورهای خواهان محدودیت قیمت صادر نمی شود


تهران – ایرنا – دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز یکشنبه گفت که روسیه مطابق تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به کشورهایی که به تعیین سقف بر بهای انرژی روی آورند، نفت و گاز صادر نخواهد کرد اما همچنان به بررسی شرایط ادامه می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954968/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF