کشت دوم محصولات کشاورزی در منطقه مغان ممنوع شد


اردبیل- ایرنا- مدیر امور منابع آب مغان گفت: به دلیل نبود آب ناشی از  تداوم خشکسالی و کاهش آورد رودخانه ارس، کشت دوم محصولات کشاورزی در اراضی تحت پوشش شبکه‌های آبیاری مغان و خداآفرین ممنوع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126192/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF