کشف ماده‌ای جدید که درمان سرطان را متحول سازد


تهران- ایرنا- یک ماده جدید ایجاد شده در مرز کمتر کاوش شده شیمی ارگانیک و غیرارگانیک (آلی و معدنی) قادر به تبدیل نور با انرژی پایین به نور با انرژی بالا است و می‌تواند آغازگر نسل بعدی درمان سرطان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143951/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF