کشف و ضبط ۱۸ کبک وحشی از شکارچیان غیر مجاز در بهارستان


تهران- ایرنا- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان گفت: ۱۸ قطعه کبک وحشی با هماهنگی مراجع قضایی در روستای اورین در یک عملیات یگان حفاظت اداره محیط زیست بهارستان کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128797/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%DB%B1%DB%B8-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86