کشف ۲ انبار احتکاری برنج و لاستیک در اهواز


اهواز- ایرنا- مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: ۲ انبار احتکار برنج و لاستیک در اهواز شناسایی و پرونده متخلفان به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056133/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2