کشف ۴۵ کیلوگرم ماده مخدر گل در ارتفاعات قزوین


قزوین – ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ۴۵ کیلوگرم ماده مخدر گل با تلاش ضابطین قضایی در ارتفاعات قزوین شناسایی و ضبط شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192529/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B4%DB%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86