کشف ۵۰ کیلوگرم گوشت تاریخ گذشته در رستوران‌ فرودگاه امام

یعقوب نژاد خاطرنشان کرد: بازرسان در بازدید از صنوف، گران‌فروشی ۳ غرفه عرضه مواد غذایی را محرز دانستند و گزارش تخلف تنظیم و تقدیم مراجع قضایی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84849947/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85سهیل یعقوب نژاد بامداد پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گشت مشترک اداره کل تعزیرات به همراه بازرسان اداره صمت، کارشناسان دامپزشکی و بهداشت در راستای برخورد با هرگونه تخلف توسط صنوف و عرضه کنندگان مواد غذایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری ادامه داد: گوشت‌های مکشوفه توسط تیم گشت در محل معدوم و گزارش در این رابطه تنظیم و به مبادی ذیربط ارسال شد.

وی افزود: بازرسان سرزده از رستوران‌ها و غرفه‌های مواد غذایی فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کردند و در یک رستوران ۵۰ کیلوگرم گوشت و مرغ تاریخ گذشته وغیر قابل مصرف کشف شد.