کمک به حل سیاسی بحران اوکراین، هدف سفر مقام ارشد چین به مسکو


تهران-ایرنا- همزمان با اعلام این خبر که چین قصد دارد به زودی سند پیشنهادی درباره حل سیاسی بحران اوکراین منتشر کند، سخنگوی کرملین از سفر یک مقام ارشد چین به مسکو و دیدار احتمالی وی با رئیس جمهوری روسیه با محوریت جنگ اوکراین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035631/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88