کمک ۱۰ میلیون دلاری سوئد به عراق برای مقابله با تغییرات آب و هوایی 

وی افزود: عراق کشوری است که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل شده است و دولت سوئد متعهد است که در این خصوص به دولت بغداد کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946296/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی عراق، این کمک مالی همچنین شامل حمایت از توسعه کشاورزی در مرکز و جنوب عراق است.
میثاق عبدالحسین معاون فنی وزارت کشاورزی عراق در این باره گفت که این هدیه دولت سوئد حامی خانوارها در مرکز و جنوب عراق برای توسعه برنامه‌های کشاورزی هوشمند، بهبود مدیریت آب و تقویت تاب آوری زمین‌های کشاورزی خواهد بود.

صلاح الحاج حسن نماینده سازمان جهانی خواربار و کشاورزی “فائو” در عراق نیز در این خصوص گفت که این هدیه به دلیل آن می تواند مفید باشد که تجربه‌ها و امکاناتی را برای کاهش تأثیرات آب و هوایی از طریق مدیریت هوشمند آب و موارد دیگر در اختیار عراق قرار می‌دهد.
جسیکا اسواردسترم سفیر سوئد در عراق نیز در این باره گفت: برای پیشبرد این طرح که مهم ترین وسیله برای کاهش تغییرات آب و هوایی در مرکز و جنوب عراق است، بسیار خوشحالم.