کوچ زودهنگام بهاری عشایر خراسان رضوی آغاز شد


مشهد- ایرنا- مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت: کوچ زود هنگام بهاری عشایر از مناطق گرمسیر به سوی مراتع سردسیر در این استان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083093/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF