گالتیه: از بازیکنان می‌خواهم برای مسی بازی کنند


تهران- ایرنا- سرمربی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن گفت: از بازیکنان تیم می‌خواهم که برای لئو بازی کنند چرا که او باید از برخی وظایف معاف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019697/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF