گام مهمی برای آینده صوت و تصویر فراگیر


تهران- ایرنا- با برگزاری یک نشست هم اندیشی میان هنرمندان و دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر با مسوولان ارشد فرهنگی، نقاط ابهام، ضعف و ناهمگون در عرصه صوت و تصویر فراگیر مطرح و پیشنهاداتی برای ارتقای این عرصه، ارائه و گام مهمی در رسیدن به قرائت مشترک میان سازمان ها برداشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156752/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1