گردنه”پای آستان” کوهدشت مسدود شد

به گزارش ایرنا فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه هفته گذشته در لرستان آغاز شده است و تا فردا یکشنبه ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939372/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

وی با اشاره به اینکه این مسیر تا خروج سامانه بارشی و اطمینان از نبود هرگونه خطر احتمالی مسدود خواهد بود تصریح کرد: محور کوهنانی – کوهدشت به عنوان مسیر جایگزین این گردنه در نظر گرفته شده است.

محمد مرادی کفراج روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مسدود شدن محور “پای آستان” به دلیل پیشگیری از خطرات احتمالی ریزش کوه در گردنه و با تشخیص ستاد مدیریت بحران کوهدشت بوده است.