گرگ‌ها در چالوس ۶۳ راس گوسفند را دریدند


نوشهر- ایرنا- دهیار روستای”ورکلو” بخش مرزن آباد چالوس از تلف شدن ۶۳ راس گوسفند بر اثر حمله گرگ ها در این بخش کوهستانی واقع در غرب مازندران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85250981/%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%DB%B6%DB%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF