گزارش بایدن به کنگره درخصوص حمله به مواضع مقاومت در سوریه


تهران-ایرنا-جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب در نامه‌ای، رؤسای مجالس نمایندگان و سنای این کشور را در جریان دستور خود برای حمله به مواضع گروه‌های مقاومت در شرق سوریه قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066167/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87