گشت زنی نظامیان آمریکایی در مناطق درگیری قسد و عشایر عرب سوریه
تهران-ایرنا-منابع خبری از گشت‌زنی کاروان نظامیان آمریکایی در منطقه درگیری قسد (نیروهای دمکراتیک سوریه ) و عشایر عرب در شرق سوریه خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222670/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87