گفت وگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و مصر درباره تحولات منطقه


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند، وزیران خارجه آمریکا و مصر تلفنی درباره همکاری‌های دوجانبه و آخرین تحولات خاورمیانه و آفریقا گفت وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228995/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87