گفت وگوی وزیر خارجه مصر با نماینده سازمان ملل درباره سوریه


تهران- ایرنا- وزیر خارجه مصر در ژنو سوئیس با نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره آخرین تحولات این کشور دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122368/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87