گلوله‌باران شدید خرسون توسط روسیه


تهران- ایرنا- نیروهای روسیه از آخرین ساعات چهارشنبه شب گلوله‌باران شدید خرسون را آغاز کرده‌ و صدای انفجارهای شدید در این شهر شنیده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101048/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87