یورش شبانه نظامیان صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد چهارشنبه گزارش دادند، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلفی در کرانه باختری یورش بردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057719/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C