یورش نظامیان صهیونیست به جنوب جنین/ مجروح شدن یک جوان فلسطینی


تهران-ایرنا- منابع خبری فسلطین از یورش نظامیان صهیونیست به شهرک «یَعْبَد» واقع در جنوب غربی جنین و درگیری با فلسطینیان خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181970/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C