یکم اردیبهشت، به احتمال زیاد ۳۰ رمضان در ایران و عید فطر در عربستان خواهد بود


تهران- ایرنا- رصدگر هلال ماه و منجم آماتور در مورد رویت هلال ماه شوال ۱۴۴۴ قمری اظهار داشت: رؤیت هلال ماه در شامگاه پنجشنبه ۳۱ فروردین مصادف با ۲۹ ماه رمضان امسال در پهنه ایران از نظر نجومی محتمل به نظر نمی‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084592/%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86