یک افسر ارشد اوکراین به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر شد


تهران-ایرنا- شاخه ضدجاسوسی نظامی سرویس امنیت اوکراین (SSU) اعلام کرد، یکی از افسران ارشد ارتش این کشور که اطلاعات حساس نظامی را در اختیار روسیه قرار می‌داد، دستگیر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021920/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF